2022 Dick Whitson, Pontevecchio 12 x 12 500

April 30, 2022